Tidligere musikaler
Dette mener  pressen
Nr.23!
  Flink, flinkere, Fløysbonn
Fløysbonn-musikalens magi
 i 20 år!
Hederspriser

Fløysbonnmusikalen 2022
Oppegårdsanger
Dette er Fløysbonnmusikalen
Fløysbonn skole
Fløysbonnmusikal nr. 33 blir spesiell. Korona-krisen satte jo en stopper for oppføring både av 2020-musikalen og 2021- musikalen! Vi rakk noen opptredener på skolen med ulike sanger og danser, men de to siste årene har det nok vært mange skuffede musikal-elever som ikke fikk vist frem det de hadde jobbet så intenst med....

Men vi gir oss ikke! Fløysbonnmusikalen 2022: "Forever young" tar ungdommens utfordringer på alvor. Det blir et kritisk blikk på sosiale medier, og her tar man et oppgjør med både Snapchat, Instagram, Facebook, Jodel, Tik Tok o.a. Vi får et solid innblikk i hvordan sannheter forvrenges i sosiale medier, slik at ting kommer helt feil ut. Mange ungdommer bruker alt for mye tid på å tolke og forstå, og engste seg over hva de andre egentlig mener...

Det blir selvfølgelig også et fyrverkeri av musikk, sang og dans. Nye generasjoner Fløysbonn-elever står klare til å vise at de ikke står tilbake for eldre elever som har vokst ut av skolen. Et annet poeng i år er jo at vi har fått ny rektor, Silja Germeten. Vi vil selvfølgelig gjøre alt vi kan for å gjøre henne stolt av skolen og Fløysbonnmusikalen.
Fra FM 2021: 
"A kind of Magic Musicals"
Øving FM 2022